Projekta apraksts

Kā pareizi uzstādīt kanalizācijas septiku? Kanalizācijas septika sistēmai atšķirībā no bioloģiskās attīrīšanas sistēmas, obligāti jābūt infiltrācijas laukam. Tā kā kanalizācijas septikas sistēmā infiltrācijas lauks ir daļa no sistēmas, kas pabeidz notekūdeņu attīrīšanu. Mūsu objektā mums bija jāuzstāda sūkņu stacija, lai paaugstinātu infiltrācijas lauka līmeni, pretējā gadījumā tas nedarbotos un piesārņotu dabu. Pacelšanās iemesls ir gruntsūdens līmenis un grunts apstākļi. Sistēma ir izgatavota no 2000 litru kanalizācijas septika, sūkņu stacijas un Graf infiltrācijas tuneļiem.