BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS PRIVĀTMĀJĀM.
Sistēmas uzstādīšana kopā ar visu aprīkojumu sakot no 2900,-EUR

Individuālo kanalizācijas sistēmu īpašnieku uzmanībai!

Likums par kanalizāciju. Saskaņā ar 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Latvijas pilsētu, ciematu pašvaldības domes saistošiem noteikumiem, sākot no 2019. gada, visiem atsevišķiem attīrīšanas iekārtām, rezervuāriem un septiķiem, kas atrodās ciematos un pilsētās, un nav pieslēgti centrālai kanalizācijas sistēmai,  ir jābūt reģistrētiem speciālā municipālā datu bāzē. Saskaņā ar dotiem noteikumiem, ir stingras prasības par to, ka municipalitāte un kompānijas, kuri sniedz kopējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumus, ir pienākums no 2019.gada 01.janvāra sākt un līdz 2021.gada 31.decembrim pabeigt Individuālo kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu.

Lietas būtība ir tāda, ka Jūsu kanalizācijas sistēmai ir jāatbilst Eiropas normām, Jūsu pašvaldības prasībām un jābūt atbilstošai dokumentācijai (CE sertifikāti un atbilstības deklarācija). Vairākums kanalizācijas sistēmas privātā sektorā neatbilst Eiropas normām un pakļauti rekonstrukcijai. Jau pavisam drīz sistēmas lietotājiem, kuri nav reģistrēti, tiks piemēroti ievērojamas soda naudas.

Individuālo kanalizācijas sistēmu īpašnieku uzmanībai!

Likums par kanalizāciju. Saskaņā ar 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Latvijas pilsētu, ciematu pašvaldības domes saistošiem noteikumiem, sākot no 2019. gada, visiem atsevišķiem attīrīšanas iekārtām, rezervuāriem un septiķiem, kas atrodās ciematos un pilsētās, un nav pieslēgti centrālai kanalizācijas sistēmai,  ir jābūt reģistrētiem speciālā municipālā datu bāzē. Saskaņā ar dotiem noteikumiem, ir stingras prasības par to, ka municipalitāte un kompānijas, kuri sniedz kopējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumus, ir pienākums no 2019.gada 01.janvāra sākt un līdz 2021.gada 31.decembrim pabeigt Individuālo kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu.

Lietas būtība ir tāda, ka Jūsu kanalizācijas sistēmai ir jāatbilst Eiropas normām, Jūsu pašvaldības prasībām un jābūt atbilstošai dokumentācijai (CE sertifikāti un atbilstības deklarācija). Vairākums kanalizācijas sistēmas privātā sektorā neatbilst Eiropas normām un pakļauti rekonstrukcijai. Jau pavisam drīz sistēmas lietotājiem, kuri nav reģistrēti, tiks piemēroti ievērojamas soda naudas.

Lai izvairītos no soda naudas, Jums savlaicīgi jāgriežas pie speciālistiem un jāmodernizē sistēmu!

Mūsu kompānija piedāvā jaunajiem standartiem atbilstošu bioloģiskās attīrīšanas sistēmu pārdošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu. Attīrīšanas iekārta sastāv no plastmasas rezervuāra ar vidējo izmēru 1,5 metru diametrā un 2 metru augstumā, kura tiek uzstādīta zemē.

Kads ir bioloģiskās attīrīšanas darba princips?

Centīsimies maksimāli īsi un skaidri paskaidrot par bioloģiskās attīrīšanas principu. Jā neiedziļinoties tehniskās detaļās un terminoloģijā, notekūdeņi nonāk attīrīšanas kamerā pašplūsmā. Tajā pašā laikā, pie attīrīšanas iekārtas pieslēgts kompresors, kurš sūknē gaisu rezervuārā, ar mazo burbuļu palīdzību, notekūdeņi savienojās ar skābekli (darbības princips kā akvarijai), kas nodrošina labvēlīgu vidi baktērijām. Mikroorganismi nekavējoties sāk bioloģisko attīrīšanu, atdalot piesārņotos notekūdeņus attīrīto ūdenī un dūņās. Tā kā dūņas pēc īpašībām ir smagākas par ūdeni, tās nosēžas tvertnes apakšā, kuras pēc tam plānotajā tehniskās apkopes laikā izsūknēs servisa uzņēmums. Tālāk attīrītie ūdeņi iztek no iekārtas un nonāc zemē.

Jau radās jautājumi?

Aizpildiet vienkāršu veidlapu, un mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem pēc iespējas īsākā laikā.

Kādi ir pastāvīgie izdevumi?

Vienīgie izdevumi – tās ir elektroenerģijas patēriņš par apmēram 7 eiro/mēnesī. Izdevumus ir viegli saskaitīt: standarta kompresora jauda populārākos bioloģiskās iekārtās – 0,06 kVt/st. Pieņemot, kā vidēja enerģijas cena sastāda EUR 0,16 kVt/st., tad rezultātā, maksimālais diennakts izdevumu līmenis – EUR 0,23.

Cik bieži nepieciešama tehniskā apkope un kurš to sniedz?

Kā jebkurai tehniskai ierīcei,  bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir jākontrolē un jāveic tehnisko apkope.  Lai pagarinātu ekspluatācijas termiņu un veiktu iekārtas darbības efektivitātes uzturēšanu, tiek rekomendēts veikt apkopi ne retāk kā reizi gadā. Tehniskās apkopes laikā tiek pārbaudīti iekārtas uzstādīšanas tehniskie dati un tiek tīrīts nosēdbaseins.

Aizpildiet veidlapu un saņemiet BEZMAKSAS sistēmas izmaksu aprēķinu Jūsu mājām!*

*Aprēķins ir aptuvens, pamatojoties uz jūsu sniegtajiem datiem.

Vai ir kāda kanalizācijas sistēma? *
Vai ir grāvis, kas robežojas ar iecirkni? *
Vai būs nepieciešams izvest lieko gruntu? *
Vai pagalmā ir pieejama elektrība? *
Vai pagalmā ir pieejams ūdensvads? *
Vai būs nepieciešami elektriķa pakalpojumi? *

Savstarpēji veiksmīga sadarbība ar partneriem ir viens no vissvarīgākajiem veiksmīga biznesa kritērijiem.

Mūsu partneri ir bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kā arī visu nepieciešamo aprīkojumu piegādātāji un ražotāji klientu izvirzīto uzdevumu izpildei.
Katru bioloģiskās attīrīšanas iekārtu uzstādīšana ir individuāla un prasa optimālu risinājumu. Sakarā ar to, ka mēs sadarbojamies ar daudziem piegādātājiem, mūsu kompānija var piedāvāt labākos risinājumus, izvēloties aprīkojumu konkrētam gadījumam.
Mūsu galvenie partneri bioloģisko attīrīšanas iekārtu piegādē ir SIA “VIRTE tehnoloģijas” un SIA “August Latvia Serviss”.

Paveiktie projekti