Saskaņā ar 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Latvijas pilsētu, ciematu pašvaldības domes saistošiem noteikumiem, sākot no 2019. gada 01.janvāra, visām Decentralizētām kanalizācijas sistēmām:
– rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
– septiķi;
– notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi,

(turpmāk tekstā- DKS), kas atrodās ciematos un pilsētās, un nav pieslēgti centrālai kanalizācijas sistēmai, ir jābūt reģistrētām speciālā decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģidstrā līdz 2021.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar dotiem noteikumiem, DKS īpašniekam vai valdītājam jāreģistrē DKS speciālā reģīstrā tajā pašvaldībā, kurā tās atrodas.
Gadījumā, ja īpašniekam vai valdītājam nav DKS ražotāja tehniskās dokumentācijas, viņam nepieciešams nodrošināt DKS pārbaudi un apsekošanu attiecīgajām organizācijām (organizācijām, kas iesaistīti DKS projektēšanā, būvniecībā, tirdzniecībā un uzturēšanā), un jāiegūst viņu apliecinājumu par DKS tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai.
Gadījumā, ja DKS tehniskais stāvoklis neatbilst doto noteikumu un piesārņotāju emisiju ūdenī normatīvo aktu prasībām, DKS īpašniekam nepieciešams veikt esošās DKS pārbūvi vai jaunās DKS uzstādīšanu.
SIA “MS Real” profesionāli veiks decentralizētas kanalizācijas sistēmu uzstādīšanas, tirdzniecības un uzturēšanas darbus. Lielā pieredze un sertificētie speciālisti ļauj sniegt mums šādus pakalpojumus:

  • Esošās kanalizācijas sistēmas apskate un atzinums (dokuments iesniegšanai pašvaldības reģistrā)

  • Palīdzība iesnieguma noformēšanā par ierakstīšanu reģistrā

  • Notekūdeņu laboratorijas analīzes

  • Veco kanalizācijas sistēmu apmaiņa uz mūsdienīgo

  • Pakalpojumi tiek sniegti gan privātpersonām, gan juridiskām personām

Jūsu vārds*
Jūsu e-pasta adrese*

Pakalpojuma apraksts

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and
Terms of Service apply.