Uzņēmums MS REAL saviem klientiem piedāvā pakalpojumus gruntsūdens līmeņa pazemināšanai teritorijā, kas paredzēta vispārējiem būvdarbiem, kā arī komunikāciju, piemēram, kanalizācijas, ūdensvada, gāzes un citu, izbūves laikā.

Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantojam sistēmu, kas sastāv no vakuumsūkņa, kolektoriem un adatfiltriem. Ar kolektoru un savienojošo elementu palīdzību tiek izveidota hermetizēta līnija, un tai tiek pievienoti plastmasas adatfiltri, kas uzstādīti līdz vajadzīgajam dziļumam gruntsūdeņu atsūknēšanai. Visa šī sistēmas daļa ir savienota ar sūkni un, izmantojot izveidoto vakuumu, tiek izsūknēts gruntsūdens.

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ir pasākumu saraksts, kas tiek veikti, lai nosusinātu būvbedres, tranšejas un tamlīdzīgi. Gruntsūdeņu novadīšana tiek veikta, lai stabilizētu augsni un turpmāku iespēju veikt būvdarbus. Biežas gruntsūdeņu atūdeņošanas sistēmas izmantošanas jomas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā ir daudzstāvu ēku un privātmāju būvniecība, kā arī visa veida komunikāciju izbūvē un remontdarbos.

Biežāk uzdotie jautājumi un gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas komplekta nomas cena

Adatfiltru uzstādīšanas sistēmas tiek uzstādītas, vertikāli ieskalojot zemē, izmantojot zemspiediena ūdeni. Sistēmu var uzstādīt un iestrādāt augsnē, kuras filtrācijas koeficients ir 1 m3 dienā (smiltis). Šis koeficients atspoguļo ūdens vidējā kustības ātruma vērtību augsnē sava svara ietekmē.

Gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanas aprīkojumu ​​var apskatīt sadaļā “Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas iekārtas noma”.

Izsūknēto ūdeni vēlams novirzīt pēc iespējas tālāk no ierīkotas adatfiltru vietas. Varbūt izmantojiet grāvjus vai vienkārši teritoriju, kur ienākošais ūdens nekaitēs esošajām ēkām vai augiem. Ja apkārtnē ir pilsētas lietusūdens kanalizācija, to var arī izmantot, bet tajā pašā laikā gruntsūdeņu novadīšanas sistēmā ir jāierīko filtrs smilšu savākšanai. Standarta ūdenslīmeņa pazemināšanas komplektā ietilpst 40 metrus gara gruntsūdens novadīšanas šļūtene.

Jāzvana uz mājaslapā norādīto tālruņa numuru un jāpasūta meistara izbraukšana uz noteiktu dienu un laiku.

Sniedzam pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Mājaslapā norādītās gruntsūdens atsūknēšanas tehnikas aprīkojuma nomas izmaksas tiek aprēķinātas sistēmas ierīkošanai Rīgas un Rīgas reģiona teritorijā un tiek ņemts vērā arī attālums Rīga + 50 km. Pakalpojumu sniegšana un izbraukšana uz citām teritorijām tiek aprēķināti individuāli.

Iekārtu darbina savs dīzeļdzinējs un nav nepieciešams elektrības pieslēgums. Pirmās dienas īres cenā iekļautas degvielas izmaksas.

Esat ieinteresēti?

Piedāvājām aplūkot dažus paveiktus projektus, kuros mūsu uzņēmums veica darbus saistītus ar gruntsūdens līmeņa pazemināšanu