Projekta apraksts

Pēc pasūtītāja teiktā, viņš savā iecirknī jau ir veicis rakšanas darbus, neuzstādot sistēmu gruntsūdens līmeņa pazemināšanai, un viņam vairs nav tādas vēlmes. Augsta gruntsūdens esamības dēļ, nav iespējams kvalitatīvi rakt un uzstādīt jebkadas iekārtas. Gruntsūdeņi sagāzīs izraktās tranšejas vai bedres malas, kā arī ar smiltīm izskalos jau izrakto iecirkni, kur vēlāk vajadzēs rakt vēlreiz. Un tas var notikt līdz brīdim, kad izraksiet piecas reizes lielāku platību, nekā sākotnēji plānots, un joprojām nesaņemsiet vēlamo efektu. Tas ietver arī izdevumus tehnikas apmaksai un visus citus neplānotos izdevumus. Malu sabrukšana ir bīstama cilvēkiem un var sabojāt uzstādīto aprīkojumu. Tāpēc ekonomiski un tehniski būs pareizi izmantot mūsu pakalpojumus un nomāt nepieciešamo aprīkojumu. Šajā objektā tika ierīkota gruntsūdens līmeņa pazemināšanas sistēma ar debetu 35m3 stundā, kas ir pilnīgi pietiekami 10-12 adatfiltru uzstādīšanai. Dodoties uz saiti un pasūtīt aprīkojuma komplektu ar uzstādīšanu Jūsu objektā varat šeit.