Projekta apraksts

 Šajā objektā veikto darbu saraksts:
  •  siltummaiņa tīrīšana;
  •  degļa tīrīšana;
  •  drošības ķēdes pārbaude;
  •  iesmas kontroles elektroda/iedegļa elektroda tīrīšana;
  •  savācēja kondensāta un novades kondensāta tīrīšana;
  • automatizācijas iestatījumu pārbaude;
  • degšanas procesa iestatīšana;
  • spiediena pārbaude apkures kontūra/ūdensapgādes kontūra izplešanās tvertnēs;
  • katla anodu pārbaude;
  • dubļu filtru tīrīšana.
Apkopes laikā tiek nomainīta blīve degļa priekšā, iemesls ir nodilums.