Projekta apraksts

Kā uzstādīt bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (bio kanalizācijas), ja iecirkņa tuvumā nav grāvja un augsts gruntsūdens? Šeit ir viens no mūsu darba piemēriem:

Šajā iecirknī gruntsūdeņi pavasarī paaugstinās līdz 0,7 metru atzīmei no zemes virsmas. Tā kā blakus iecirknim nav notekūdeņa grāvja, mēs izveidojam infiltrācijas lauku un paaugstinām to virs maksimālā gruntsūdens celšanās. Pretējā gadījumā tas tiks appludināts ar ūdeni un nedarbosies. Tā rezultātā mēs iegūstam iecirkņa augstieni, jo sistēmā mums ir sūkņu stacija ar sūkni ūdens pārsūknēšanai. Pēc tīrīšanas mēs izveidojām lauku pienācīgā attālumā no pašas bioloģiskās attīrīšanas tvertnes. Vietu izvēlējās iecrikņa īpašnieks, kur pēc tam tiks izmantots ainavu dizains.

Šajā projektā tika uzstādīta firmas Virte BIO-5 iekārta ar caurlaidspēju 1 m3 dienā (Shēma Nr.2). Uzstādīšanas laikā tika izmantotas iekārtas gruntsūdeņu pazemināšanai.