Projekta apraksts

Dotajā objektā tika konstatēts bioloģiskās attīrīšanas iekārtas vecās tvertnes defekts. Šis defekts radās neziņas vai ietaupījuma dēļ montāžas laikā. Uzstādīšanas laikā dotā tvertne tika apbērta ar smago grunti ar melnzemi un atrodās gruntsūdeņu līmeņa dziļumā. Viss nepraktiskais bija nelieli koki, kuri tika iestādīti virs tvertnes, kuru sakņu sistēma palīdzēja tvertnei plaisāt. Neskatoties uz to, viņa kalpoja saviem saimniekiem vairāk par desmit gadiem. Doto kanalizācijas sistēmu izmanto divas ģimenes. Tādējādi tika nolemts veikt bioloģiskās attīrīšanas sistēmas BIO-8 uzstādīšanu ar jaudu 1,6 m3/diennaktī no kompānijas SIA “VIRTE tehnoloģijas”. Tika paveikts liels darbs, lai iecirknis paliktu sākotnējā formā.  Rezultātā viss izdevās, mūsu kompānija un klients bija apmierināti ar paveikto darbu.