Projekta apraksts

Kā uzstādīt bioloģiskās attīrīšanas iekārtu (bio kanalizāciju), ja blakus iecirknim ir grāvis? Šeit ir viens mūsu izpildīto darbu piemērs:

Teritorijā ir ļoti slikts grunts, nedaudz melnzemes, tad mālaina smilts un pēc tam dolomīts. Kvalitatīvi veikt drenāžas (infiltrācijas) lauku tajā gruntī – ļoti dārgs prieks. Par glābēju šeit ir grāvis, kur pēc bioloģiskās attīrīšanas ir atļauts novadīt ūdeni. Atgādinām, ka aizliegts septisķus, bioloģiskus septisķus izvadīt atklātā vidē. Vēl paveicās, ka dolomīta slānis sākās 2,10 cm dziļumā, bez problēmām uzstādījām Bio 3 tvertni ar caurlaidspēju 600 litri dienā un 2 metru augstumā.