Projekta apraksts

Atgādinām, ka lielās apdzīvotās Latvijas pilsētās, piemēram – Rīgā, Daugavpilī un Jūrmalā, notekūdeņu attīrīšanai ir noteiktas stingrākas prasības. Kas savukārt nozīmē, ka šajās teritoriju robežās nevar uzstādīt visas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Problēma ir arī projektēšanā, piemēram, šī objekta projektā tika norādīts modelis, kas neatbilda attīrīšanas prasībām. Tas ir, klientam būtu radušies ievērojami zaudējumi, un sistēma būtu pilnībā jāpārveido, jo nav iespējams kaut ko pilnveidot un uzlabot tīrīšanas kvalitāti aprīkojumā. Šajā objektā saskaņā ar ierīkošanas shēmas numuru 1 tiek uzstādīta bioloģiskās attīrīšanas iekārta August AT-6.