Projekta apraksts

Kārtējais mūsu pabeigtais objekts, ar kuru tika apmierināti gan pasūtītājs, gan mūsu komanda. Dotais objekts ir bērnudārzs. Kopīgi darbs ilga 50 (piecdesmit) dienas. Tika nomainīta visa apkures sistēma – kolektors, visas siltumtrases un uzstādīti 102 (viens simts divi) radiatori. Visi darbi tika izpildīti atbilstoši projektam un pasūtītāja vēlmēm.