Apraksts

Vērtībā tiek iekļauta prece, meistara darbība un viss nepieciešamais materiāls viņas uzstādīšanai.

Darbu izpildē nav iekļauta ūdens notekas uzstādīšana uz ēkās.

Minimālais pasūtījuma daudzums – 4 gb.